საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ "მონაცემთა გაცვლის სააგენტო" აცხადებს კონკურსს შემდეგი ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად:


განცხადების ბოლო ვადა  15.12.2019


განცხადების ბოლო ვადა  15.12.2019